Home  | Over ons  | Zorgvraag  | Fotoalbum  | Vacature  | Contact

Thuiszorg
Basiszorg
Nationale Thuiszorg
Ouderenzorg
NCD's (Non-communicable Diseases)
Dementie/ Ziekte van Alzheimer
Kraamzorg
Palliatieve- of Terminalezorg
Psychiatrische Thuiszorg
SZF
Suriname

Thuiszorg is voornamelijk verpleegkundige zorg die in samenspraak met de huisarts plaatsvindt. Zon Thuiszorg is een sociale instelling zonder winstoogmerk.

MISSIE: ZON Thuiszorg is een Dienstverlenende, sociaal/maatschappelijke instelling die zich bezighoudt met de verpleging, verzorging en begeleiding van haar Clienten in de Thuiszorg.
ZON levert verantwoorde zorg van goede kwaliteit, dat doelmatig, doeltreffend en Clientgericht is, afgestemd op de reele wensen/behoeften van de client.

Verantwoorde thuiszorg geschied op basis van een bewust beleid, met duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden van zorgverleners,lettend op de kwaliteit van personeel en materieel dat voor zorgtaken wordt ingezet en rekening houdend met de etniciteit van haar clienten en hun geloofsovertuiging waarop de zorg wordt afgestemd.
Verantwoording wordt afgelegd over de resultaten van de uitgevoerde thuiszorg in een thuiszorg jaarverslag.

VISIE: Het streven is gericht om de grootste en landelijke instelling voor de Thuiszorg te zijn in Suriname, met als doel om alle hulpbehoevenden te voorzien van de nodige Thuiszorg niet alleen in Paramaribo maar ook in Ressorten en de distrikten.

ZON is er voor U !

  • Als u door ziekte of een handicap zorg nodig heeft
  • Als u na ziekenhuis opname naar huis mag op voorwaarde dat er hulp beschikbaar is
  • Als u een zorgvraag van welke aard dan ook heeft
  • Als u zwanger bent en gaat bevallen
  • Als u ouder wordt en hulp nodig heeft
  • Als u tijdelijk in een zorgwoning wilt
  • Als u thuis wilt sterven en begeleiding nodig heeft !
  • Als u een ziekenhuisbed, rolstoel, rollator of krukken wilt lenen.
Bij Zon Thuiszorg kunt u terecht voor alle zorg.
Een zorgvraag kan telefonisch worden gesteld of u kunt langs komen in Paramaribo aan de Hoogestraat 71/hoek Hofstraat of Gouverneurstraat 159 in Nickerie.
Onze medewerkers helpen u graag!
Bel voor informatie of hulp ! Tel. 471158 of Meldpunt Tel. 126.