Home  | Over ons  | Zorgvraag  | Fotoalbum  | Vacature  | Contact
Thuiszorg
Basiszorg
Nationale Thuiszorg
Ouderenzorg
NCD's (Non-communicable Diseases)
Dementie/ Ziekte van Alzheimer
Kraamzorg
Palliatieve- of Terminalezorg
Psychiatrische Thuiszorg
SZF
Suriname
Dementie / Ziekte van Alzheimer*De Stichting ZON Thuiszorg komt bij de patient thuis in geval van een milde vorm van Dementie

*Bij de ziekte van Alzheimer wordt intensieve zorg verleent middels Residentiele Zorg of (Zorg met Verblijf).

*Alle andere ernstige vormen van Dementie geschieden op een gesloten afdeling in een Verpleeghuis!


Inleiding

Op een bevolking van 500 duizend inwoners kunnen wij ervan uitgaan dat er 40.000 ouderen zijn. Ouderen zijn diegenen die de pensioengerechtige leeftijd hebben bereikt.Op basis van een rappit apreasal beschouwen wij dat 1% verschijnselen vertonen van enige vorm van dementie.Uit de groep van 400 ouderen in ons land rekenen wij 1/3 die leiden aan een veel voorkomende vorm van dementie nl de ziekte van Alzheimer.Dus Suriname telt 100 patienten die dringende zorg nodig hebben.

Definitie : Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken.De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie.

Achteruitgang in de hersenen

Bij dementie gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot. Soms gaan niet de zenuwcellen zelf kapot, maar de verbindingen tussen de cellen. Het is ook mogelijk dat de cellen en de verbindingen het niet meer goed doen. Door deze afname van cellen functioneren de hersenen steeds minder goed. Bij sommige mensen verloopt de achteruitgang heel snel. Anderen kunnen nog jarenlang een redelijk gewoon leven leiden. Uiteindelijk raakt iemand door de gevolgen van dementie erg verzwakt. De persoon sterft dan door een ziekte of infectie (bijvoorbeeld longontsteking) of doordat hij niet meer kan slikken.

Behandeling

Er bestaan nog geen geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer en de andere vormen van dementie. Wel zijn er medicijnen die de ziekte kunnen vertragen. Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken, mogelijke preventie en behandeling van dementie.

Risicofactoren en kans op dementie

Een op de vijf mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans nog groter: een op de drie vrouwen krijgt tijdens haar leven dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie. Boven de 90 jaar heeft maar liefst 40 procent van de mensen een vorm van dementie. Andere risicofactoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van dementie zijn erfelijke factoren en bepaalde leefstijlgewoonten zoals roken. Olangs is bekend geworden dat alimunium dementie kan veroorzaken.

Dementie op jonge leeftijd

Ook op jongere leeftijd kunnen mensen dementie krijgen. Naar schatting zijn er mensen met dementie die jonger zijn dan 60 jaar. Deze mensen zijn vaak nog werkzaam en hebben soms nog thuiswonende kinderen. Het stellen van een diagnose kan op deze jongere leeftijd erg lang duren.

Aantal mensen met dementie

Suriname telt naar schatting op dit moment ruim 400 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zal dit aantal in de toekomst explosief stijgen.

Soorten dementie

70% van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Onderzoekers denken dat de ziekte wordt veroorzaakt door eiwitophopingen in de zenuwcellen van de hersenen. De ziekte van Parkinson kenmerkt zich door problemen in het bewegen, waarbij vooral de bevende handen opvallen. Een groot deel van de mensen met parkinson krijgt ook dementie. Het syndroom van Korsakov wordt veroorzaakt door een ernstig tekort aan vitamine B1. Iemand met Korsakov heeft geheugenverlies. De ziekte komt vooral voor bij mensen met een alcoholverslaving. De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een zeer zeldzame hersenziekte, waarbij de hersencellen in een snel tempo afsterven.

Symptomen van dementie

De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Meestal geeft de partner of een familielid aan dat er iets niet in orde is. Vaak zijn er subtiele en terugkerende problemen, zoals geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter. Hieronder geven wij uitleg bij de tien signalen die op alzheimer of een andere vorm van dementie kunnen wijzen. Deze symptomen kunnen ook een andere oorzaak hebben. Daarom is het verstandig om bij twijfel te overleggen met de huisarts.

  A. Vergeetachtigheid
  Wanneer iemand nieuwe informatie vergeet, kan dit een teken zijn van dementie. Ook kan iemand belangrijke data of gebeurtenissen vergeten. Of hij kan dezelfde vraag steeds opnieuw stellen en afhankelijk zijn van spiekbriefjes of familie voor dingen die hij eerst zonder hulp kon onthouden.


  B. Problemen met dagelijkse handelingen
  Gewone dingen gaan steeds moeilijker. Bijvoorbeeld geldzaken regelen en hobby's uitoefenen. Ook wordt het lastiger om dingen te plannen of in de juiste volgorde uit te voeren. Zoals koffie zetten of een maaltijd bereiden.


  C. Vergissingen in tijd en plaats
  Iemand met (beginnende) dementie heeft minder besef van tijd en raakt vaker de weg kwijt. De persoon vergeet soms waar hij is en hoe hij daar gekomen is.


  D. Taalproblemen
  Een kenmerk van dementie is dat het moeilijker wordt om een gesprek te volgen. De persoon kan midden in een gesprek stoppen met praten en vergeten hoe hij verder moet. Of hij herhaalt wat hij daarvoor al zei. Ook kan iemand met dementie namen en eenvoudige woorden vergeten. Praten gaat ook minder vloeiend.


  E.Kwijtraken van spullen
  Iemand met (beginnende) dementie kan spullen op vreemde plekken leggen. Bijvoorbeeld een portemonnee in de koelkast of een boek in de oven. Hij raakt spullen kwijt en kan niet meer achterhalen waar hij ze gelaten heeft.


  F. Slecht beoordelingsvermogen
  Voor iemand met dementie kan het lastig zijn om situaties in te schatten en keuzes te maken. Hij kan aanbiedingen slecht beoordelen en grote sommen geld uitgeven. Bijvoorbeeld als hij teveel boodschappen koopt of spullen die hij niet nodig heeft.


  G. Terugtrekken uit sociale activiteiten
  Iemand kan problemen hebben met sociale activiteiten, zoals zijn hobby's, sport en gesprekken. Hij trekt zich vaker terug en onderneemt minder dan voorheen. Ook kan hij urenlang voor de televisie zitten en veel langer slapen dan gewoonlijk.


  H. Veranderingen in gedrag en karakter
  Het komt voor dat iemand met dementie ander gedrag gaat vertonen. Hij kan verward, achterdochtig, depressief of angstig worden. Zonder duidelijke aanleiding kan zijn stemming omslaan. Ook het karakter verandert. Hij kan soms dingen doen die hij anders nooit deed.


  I. Onrust
  Een van de symptomen van dementie is onrust. Daardoor lijkt het alsof hij steeds iets zoekt, moet opruimen of iets anders moet doen. Door dit constante gevoel van onrust en de behoefte om te lopen, krijgt iemand vaak slaapproblemen.


  J. Problemen met het zien
  De hersenen krijgen moeite om te verwerken wat iemand ziet. De persoon kan bijvoorbeeld afstanden minder goed inschatten.


Advisering

 • Persoonlijk advies op maat
 • Kleinschalige ouderenzorg in zorgresidentie
 • Praktische Dosiers bijhouden
 • Dementie-test houden waar met een beknopte vragenlijst voor familieleden en verzorgenden van ouderen eventuele geheugen en cognitieve problemen kunnen worden vastgesteld.

Kleinschalige woonvormen bij dementie

Residentiele opvang in woonressorten kunnen als afdoende worden beschouwd dan zich opgesloten te voelen in een vreemde (verpleeghuis) omgeving.

Verpleeghuis voor dementerenden

Een Rustige lokatie met diverse gebouwen met ruime kamers voor zorg en verblijf van dementerende patienten.Inclusief een opvang/recreatie ruimte.

Informatie over dementie/Meldpunt dementie

Op dezelfde lokatie wordt een kantoor ingericht als meldpunt Dementie. Tevens wordt van hieruit voorlichting over dementie gegeven.Er wordt een standard folder gemaakt om alle relevante aspecten van dementie te bespreken.

Wijkverpleging bij dementie

Om het probleem toegangkelijk te maken zal de wijkverpleging actief patienten opsporen en deze begeleiden of voor behandeling in aanmerking laten komen.

Dagopvang & dagbesteding bij dementie:

De opvang van deze patienten vindt plaats in een speciaal voor dit doel opgezette soos.Uiteraard dienen veiligheidsmaatregelen te worden genomen en er zoveel mogelijk bij de bouw en inrichting zaken worden aangepast. De dagbesteding vindt plaats volgens bestaande protocollen die hun effectiviteit reeds hebben bewezen.

Bezoekdagen en tijden In principe kunnen patienten op reguliere bezoektijden worden bezocht. Echter kunnen in specifieke gevallen bezoektijden afwijken.

Hulpmiddelen bij dementie

De omgeving waar de patient zich bevindt moet zo min mogelijk worden ingericht teneinde te voorkomen dat met spullen wordt gegooid,geschoven en getrokken. Zweedse banden dienen voorradig te zijn om bij ernstige onrust de patient in bed of in de stoel te kunnen fixeren.

Intensieve zorg bij dementie

Patienten moeten 1 x 24 uur permanente toezicht hebben omdat ze anders weglopen of zich verwonden.Ook om te voorkomen dat zij niet eetbare zaken tot zich nemen.

Mantelzorg

De mantelzorg moet als en enorme uitkomst gezien worden in de zorg en begeleiding van de patient.Veelal is die de enige persoon die nog door de patient wordt herkend of waarmee normaal communiceren mogelijk is.

Huisarts Behandeling & Medicatie

De behandeling van patienten is voorgehouden aan de huisarts die special hiervoor een korte training volgt.De diagnose wordt ook door de huisarts vastgesteld. Specifieke medicatie bij dementie wordt door de huisarts voorgeschreven.Het betreft veelal onrust temperende medicatie maar ook slaap tabletten ,vitaminen of andere medicijnen.Wanneer de verschijnselen van de patient psychiatrische vormen aannemen zal de huisarts zijn college spsychiater in consult roepen.

Wilsonbekwaam & autorisatie

Omdat patienten alles vergeten en het niet meer weten kan worden vastgesteld of zij wilsbekwaam of wils-onbekwaam zijn. Vervolgens zal de familie toestemming moeten geven voor opvang en behandeling.

Indicatie voor dementie

De indicatie voor dementie wordt gemaakt door de huisarts en de verpleging conform een indicatie-protocol.

Veiligheid bij dementie

Aangezien patienten het vaak niet meer weten dienen beschermende maatregelen te worden genomen.Deze zijn het voorkomen van het weglopen, het voorkomen zich te verwonden, Soms zweedse banden om ze te fixeren,geen planten en schijnbaar eetbare zaken in hun omgeving,geen scherpe voorwerpen,geen glazen en porseleinen borden.Patienten worden vaak in gesloten ruimtes opgevangen.

Eigen bijdrage

De bekostiging van de zorg geschied door uitkeringsgelden als bijdrage te gebruiken. Aangevuld met subsidie van de overheid of een eigen bijdrage van de familie.

Landelijke aanpak per district of ressort

De aanpak en opvang van dementeren geschied landelijk of per regio.
De densiteit van de bevolking bepaald hoeveel gevallen van dementie er kunnen voorkomen. Aldus kunnen recidentiele voorzieningen worden opgezet.Of dat de patient naar het verpleeghuis kan worden doorverwezen.Dit wordt gecoordineerd vanuit een lokatie.

Verpleging, Verzorging & Begeleiding

De verpleging geschied volgens de 11 gezondheidspatronen van Majorie Gordon en een Zorgplan onder leiding en supervisie van een verpleegkundige zorgcoordinator. Vervolgens wordt gewerkt met niveau 1 opgeleide verzorgergenden die een complementaire training van 3 mnd hebben gevolgd. Het betreft intensieve zorg.

Desorientatie

Patienten zijn in een vroeg stadium gedesorienteerd in tijd(weten niet hoelaat het is)in persoon (weten niet wie ze zijn of herkennen hun familie en vrienden niet meer)in plaats( weten niet waar ze zijn).

Recalcitrant(onwillig)

Een veel voorkomend verschijnsel van dementie is dat patienten zaken weigeren en niet willen doen wat van hun wordt gevraagd.In deze mag dwang niet worden toegepast doch tact.

Personeel

Het zorgpersoneel en ander personeel werkt volgens 2 diensten te weten; Dagdienst van 7.00 uur -17.00 uur en Avond/nachtdienst van 17.00 uur t/m 7.00 uur ,s ochtends met pauses. Een residentie staat onder leiding van een zorgcoordinator en is verbonden met een huisarten praktijk.