Home  | Over ons  | Zorgvraag  | Fotoalbum  | Vacature  | Contact
Thuiszorg
Basiszorg
Nationale Thuiszorg
Ouderenzorg
NCD's (Non-communicable Diseases)
Dementie/ Ziekte van Alzheimer
Kraamzorg
Palliatieve- of Terminalezorg
Psychiatrische Thuiszorg
SZF
Suriname
Bedrijfshistorie


De Stichting ZON Thuiszorg, verder te noemen ZON, is sinds juni 2005 ingeschreven onder nummer 42703 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo. Sindsdien levert de ZON professionele thuiszorg in Suriname middels haar meldpunt tel. 126 die 24.00 uur per dag telefonisch bereikbaar is.

ZON is een particuliere initiatief die op basis van in Nederland opgedane thuiszorgexpertise, kennis en middelen inzet teneinde kwalitatieve thuiszorg in Suriname te verwezenlijken.
ZON wordt als pionier gezien voor de introductie van professionele thuiszorg in Suriname.

Sinds februari 2007 is ZON erkend door het ministerie van Volksgezondheid als instelling voor de levering van professionele Thuiszorg in Suriname en vallen al haar activiteiten dientengevolge onder het toezicht van de inspectie Verplegende en verzorgende beroepen.

ZON streeft, door samenwerkingsverbanden aan te gaan, naar een landelijke dekking van haar zorgactiviteiten.
ZON is daarom een samenwerkingsverband aangegaan met de grootste zorgverzekeraar in Suriname ( het Staatsziekenfonds) en de grootste in Nederland (Agis zorgverzekeringen).
ZON heeft een jaar na haar proclammatie een depandance in Nieuw Nickerie geopend.

Bedrijfsactiviteiten & Diensten

ZON is een erkend zorguitvoerend orgaan m.n voor het leveren van verpleging, verzorging ,behandeling en begeleiding in de thuiszorg.

ZON verleent diensten aan zowel zorginstellingen als aan individuele zorgvragers in de thuiszorg.
ZON verleent thuiszorg aan diverse zorgdoelgroepen.

ZON kan de hele zorgaanvraag binnen een ketenzorg structuur faciliteren en begeleiden met een ťťn loket functie namelijk via Tel. 126.

ZON is een op de cliŽntgerichte organisatie, waarbij de vraag van de cliŽnt het vertrekpunt is. De verantwoordelijkheid t.a.v. de zorg ligt bij een drietal partijen, te weten: de cliŽnt, de hulpverleners en de zorgaanbieder.
De medewerkers worden vanuit hun eigen deskundigheid door ZON benaderd en ingezet. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor wat betreft het totale zorgproces en voor de aspecten die daaruit voortvloeien. Dit betreft zowel een goede informatievoorziening, adviserende functies, uitvoerende functies, vragen met betrekking tot het vaststellen of veranderen van de zorgvraag / behoefte, als wel de evaluatie en beŽindiging van de zorgvraag.

ZON is toezichthoudend voor de uitvoering van de zorg/hulp door haar medewerkers.

ZON kenmerkt zich door het zelfstandig ondernemerschap. Ondernemerschap in die zin dat de medewerkers / professionals samen met de cliŽnt de zorgdoelen en activiteiten bepalen en waarbij de vraag van de cliŽnt alleen bepalend en sturend is. Daarnaast kenmerkt het ondernemerschap zich ook door slagvaardigheid en flexibiliteit, met als doel het voorkomen van onnodige bureaucratie door het verlenen van zorg en de daarbij behorende bedrijfsvoering voorop te stellen. Controlerende toezicht door de stichting ZON , in de zin van resultaatcontrole wordt als essentieel ervaren en moet een meerwaarde vertegenwoordigen voor het hele zorgproces en het zorg- en bedrijfsresultaat.

ZON beschikt over een eigen uitleensevice van verpleeg artikelen

De Stichting Zon Thuiszorg werkt gestaag aan de ontwikkeling van de Thuiszorg in Suriname

In de afgelopen periode heeft ZON samen met andere organisaties en instellingen enkele projekten verzorgd te weten:

 • Ondersteuning van het proces van professionalisering van het verpleegkundig beroep in Suriname.
 • Tesamen met de Vereniging van verpleegkundigen in Suriname en de Hogeschool INHolland : " De Introduktie van palliatieve zorg in Suriname"
 • Tesamen met het ministerie van Volksgezondheid de eerste gezondheidszorg magazine " geZONd Suriname"
 • Samen met de Stichting Sekrepatu "aangepaste zorgappartementen"
 • Tesamen met huize Asiana,het ministerie van Sozavo,Quality Care, de branche organisatie voor de Thuis- en Verblijfszorg opgezet.
 • Samenwerkingsovereenkomst met het psychiatrisch Centrum Suriname in het kader van de levering van thuiszorg aan psychiatrische clienten in de thuissituatie
 • Samenwerking met de stichting Surriantal thuiszorg aan clienten die worden gedialyseerd
 • Samenwerking met de vereniging van verloskundigen voor de levering van prenatale zorg,partusassistentie en kraamzorg.
 • Een meldpunt Thuiszorg tel. 126 opgezet die 24 uur bereikbaar is.
 • Tesamen met de commissie thuiszorg werken aan de herstructurering van de thuiszorg in Suriname.
 • Meegewerkt aan de invoering van een AZV in Suriname met medische thuiszorg in het ziekenfondspakket.
 • Het aankaarten van het verkeerde bedden probleem in de ziekenhuizen van Paramaribo.
 • Het aankaarten van een goede instroom en doorstroming van zorgopleidingen van diverse deskundigheidsniveau's.