Home  | Over ons  | Zorgvraag  | Fotoalbum  | Vacature  | Contact
Thuiszorg
Basiszorg
Nationale Thuiszorg
Ouderenzorg
NCD's (Non-communicable Diseases)
Dementie/ Ziekte van Alzheimer
Kraamzorg
Palliatieve- of Terminalezorg
Psychiatrische Thuiszorg
SZF
Suriname
Het Nationaal Thuiszorg Systeem
De Stichting ZON levert thans diverse vormen van thuiszorg te weten:

 • Vraaggestuurde thuiszorg;
  De client /familie bepaald welke zorg, hoeveel en hoevaak zij die wil ontvangen.

 • Reguliere thuiszorg of wijkverpleging;
  De zusters van ZON gaan in de wijk bij de mensen thuis om vast te stellen hoe het gesteld is met hun gezondheidssituatie. Middels een enquete formulier wordt een intake gedaan. Indien nodig wordt eventueel met behulp van andere disciplines de nodige maatregelen genomen en zorg verleent.

 • Preventieve thuiszorg;
  Na observatie wordt valpreventie of verslechtering van de gezondheidssituatie voorkomen.

 • Transmurale zorg;
  Door intensieve contacten met de internist en maatschappelijk werk in het ziekenhuis doch ook met de financierders van zorg wordt de doorstroming van patiƫnten uit het ziekenhuis gestimuleerd maar ook wordt voorkomen dat clienten een behandeling in het ziekenhuis moeten ondergaan indien dat in de thuissituatie mogelijk is.

 • Thuiszorg met verblijf;
  Voor dementerenden en anderen die intensieve zorg nodig hebben.

 • Thuiszorg met dagopvang;
  Dagbesteding met dagverzorging in de nabije woonomgeving.

 • Palliatieve zorg thuis;
  Kwaliteit van leven staat gelijk aan kwaliteit van sterven.
  Het streven is om de terminale client in de thuissituatie te accommoderen met pijn- en symptoom bestrijding en het verhelpen van klachten.

 • Psychiatrische thuiszorg;
  In samenspraak met het PCS medicatie toediening en persoonlijke verzorging of begeleiding toegepast.

 • Zwangerschap begeleiding en kraamzorg;
  Met moeder en kind zorg thuis.

 • Uitleen van verpleegartikelen/hulpmiddelen;
  Zoals ziekenhuisbedden, til-liften, rolstoelen etc.

 • Advies/voorlichting & Instructie;
  Inzake een gezonde leefstijl en bewegen, preventie en hoe om te gaan met ziekte.

 • Meldpunt Thuiszorg.;
  Met 7 dagen per week gedurende 1x24 uur bereikbaarheid en hulp.

 • Maaltijdenverzorging;
  Maaltijden bereiding en bezorging onder toezicht van een dietist in uw district of ressort.

 • Zorgvervoer;
  Voor het thuis ophalen en brengen.

 • Personen Alarmering;
  Wanneer er van waar dan ook uit wordt gescheld komt de zuster.

 • Mantelzorg;
  Is de zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door een of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie, buiten het kader van een hulpverlenend beroep.

 • Nazorg;
  Is de zorg die gegeven wordt als een zorgvrager weer bijna genezen is of zorg na een behandeling.