Home  | Over ons  | Zorgvraag  | Fotoalbum  | Vacature  | Contact
Thuiszorg
Basiszorg
Nationale Thuiszorg
Ouderenzorg
NCD's (Non-communicable Diseases)
Dementie/ Ziekte van Alzheimer
Kraamzorg
Palliatieve- of Terminalezorg
Psychiatrische Thuiszorg
SZF
Suriname
Psychiatrischezorg

Bij ZON thuiszorg heerst de behoefte om psychiatrische thuiszorg op te zetten.
Wij willen door middel van dit type thuiszorg ernaar streven dat terugval wordt gereduceerd en opnames in psychiatrische klinieken afnemen.

Aangezien schizofrenie het meest ernstige en het meest voorkomende ziektebeeld is, is onderzocht met welke verpleegkundige interventies terugval bij deze clienten gereduceerd wordt.

Medicatieontrouw is de belangrijkste oorzaak voor terugval bij schizofrene clienten, daarom is ook onderzocht welke verpleegkundige interventies gebruikt kunnen worden bij dit specifieke verpleegprobleem.

Hiertoe is literatuurstudie gedaan, zijn er interviews met verpleegkundigen en ziekenverzorgenden werkzaam in de ambulante psychiatrie afgenomen en clienten van de ambulante psychiatrie geinterviewd.

Uit het onderzoek blijkt dat er meerdere interventies effectief zijn bij het reduceren van terugval en bij medicatieontrouw, zie hiervoor de resultaten van het literatuuronderzoek en de conclusie. Om ervoor te zorgen dat de verpleegkundigen, die in de toekomst bij de psychiatrische thuiszorg gaan werken, effectieve zorg bij medicatieontrouw kunnen geven, is er een standaardverpleegplan ,medicatieontrouw, opgesteld en een implementatieplan geschreven om het standaardverpleegplan in de praktijk te brengen.

ZON thuiszorg en de Sociaal Psychiatrische Dienst (SPD) hebben een overeenkomst getekend om samen Psychiatrische Thuiszorg op te zetten. Tot nu toe wordt er door de SPD ambulante nazorg geleverd door middel van de methode outreaching. Verder halen zij mensen thuis op zodra de situatie is geescaleerd. De SPD is bezig om de clienten te voorzien van regelmatige begeleiding. Dit proces is nog volop in ontwikkeling. Het clientenbestand bestaat grotendeels uit clienten met chronische schizofrenie en met een dubbele diagnose bestaande uit schizofrenie en alcohol/drugsgebruik. De lichamelijke verzorging valt niet onder de SPD.

De thuiszorg vindt dit een belangrijk aspect wat volgens hen meegenomen zou moeten worden in de begeleiding van psychiatrische clienten. In deze heeft de thuiszorg een verplegende en verzorgende functie, waar de SPD juist een begeleidende en observerende functie heeft.

Psychiatrische thuiszorg valt onder de regie van de SPD. Dit is wettelijk verplicht want alle psychiatrische zorg moet onder het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) vallen. Hier is het belangrijk om te weten volgens welke methode en visie wij werken. Een aantal werkwijzen nemen een belangrijke plaats in bij assertieve outreach, namelijk huisbezoeken en een vraaggericht hulpaanbod afstemmen op de individuele client. Assertieve outreach wordt ook wel gezien als de basis van de Assertieve Community Treatment (ACT).