Home  | Over ons  | Zorgvraag  | Fotoalbum  | Vacature  | Contact
Thuiszorg
Basiszorg
Nationale Thuiszorg
Ouderenzorg
NCD's (Non-communicable Diseases)
Dementie/ Ziekte van Alzheimer
Kraamzorg
Palliatieve- of Terminalezorg
Psychiatrische Thuiszorg
SZF
Suriname
Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Aanvraag Sozavo zorgverlening voor clienten met een basiszorgpas.
Het inleveren van onderstaande stukken:

 • Ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de thuiszorg van de specialist in het ziekenhuis of huisarts afgeven bij BMA.
 • Foto copie van de basiszorgpas van de Client bij ZON inleveren.
 • Offerte van Thuiszorg ZON aan BMA.
Patienten komen als volgt in aanmerking voor Thuiszorg:
 1. Middels toewijzing door het BMA van het min. Van Sozavo.

 2. Middels verwijzing door de behandelende arts, zie verwijsbrief naar de thuiszorg.

 3. Middels een verzoek van de Client of haar familie om in aanmerking te komen voor thuiszorg.


Procedure zorgcoordinator:
 1. De verpleegkundige van ZON bezoekt vervolgens de patient in het ziekenhuis,praat met de familie in het kader van thuisopvang en onderzoekt hoe het gesteld is met de thuissituatie m.n. als de patient thuis kan worden opgevangen en de inzetbaarheid van de mantelzorg.

 2. Zij vraagt aan haar collegae van het ziekenhuis om een verpleegkundig overdracht.(zie overdrachtsformulier)

 3. Zij indiceert de patient conform indicatie protocol en bepaald aldus de zorgzwaarte, de zorgfuncties en de zorgduur.

 4. Zij onderbouwd de zorgaanvraag met aanvullende rapportage.

 5. Zij presenteerd een offerte en vraagt toestemming aan het BMA of de zorg mag worden gestart.

 6. Zij stelt een zorgteam samen.

 7. Zij stelt een clientendossier op het bureau samen.

 8. Zij Legt een zorgdossier thuis aan en vult de 11 gezondheidspatronen van Majorie Gordon in.

 9. De huisarts van betrokken client of RGD arts wordt op de hoogte gebracht.

 10. Bij verlenging van de zorg worden de volgende stukken

 11. ingeleverd;
  • Ingevulde voortgangsformulier

  • Verlenging aanvraag door RGD arts of specialist

  • Gele aanvraag van eerdere garantie brief.

Website: http://www.gov.sr/ministerie-van-sociale-zaken-en-volkshuisvesting.aspx