Home  | Over ons  | Zorgvraag  | Fotoalbum  | Vacature  | Contact
Thuiszorg
Basiszorg
Nationale Thuiszorg
Ouderenzorg
NCD's (Non-communicable Diseases)
Dementie/ Ziekte van Alzheimer
Kraamzorg
Palliatieve- of Terminalezorg
Psychiatrische Thuiszorg
SZF
Suriname
Zorgvraag


1. Zorgvraag:

Bij een zorgvraag wordt bij de patient of client zo spoedig mogelijk de zorgbehoefte bepaald door een professionele zorgverlener.
Het kan een arts, verpleegkundige of andere behandelaar zijn.
Zorgvragen komen in eerste instantie binnen via de client of familie. Het ziekenhuis kan ontslagen patienten doorverwijzen naar de Thuiszorg.

In ieder geval moet duidelijk zijn dat op basis van een medische/verpleegkundige of sociale anamnese een diagnose wordt vastgesteld waarna een zorgplan met zorgdoelen en interventies volgen in de vorm van behandeling, verpleging/verzorging of begeleiding van de client.
De zorg wordt na verloop van tijd geevalueerd en eventueel aangepast.

2. Procedure:

    A. De zorgcoordinator (hoofdzuster) bepaald de zorgbehoefte bij de client thuis of in het ziekenhuis ( Intake kosten verleden van Srd. 150,- ).
    B. De zorgcoordinator stelt na orientatie een zorgteam samen bestaande uit verpleegkundige, ziekenverzorgende, verpleegassistenten of zorghulpen.
    C. Deze worden middels fysieke overdracht ingezet volgens rooster.

3. Overeenkomst:

Nadat u met ZON een overeenstemming heeft bereikt over uw zorg, wordt er een zorgovereenkomst met u opgesteld. De zorgovereenkomst wordt ondertekend door u of door een vertegenwoordiger.
Alle clienten die zorg willen ontvangen van ZON moeten voor aanvang zorg een zorgovereenkomst hebben ondertekend.

Zorgovereenkomst


4. Kosten:

De kosten voor de zorgverlening dienen in eerste instantie door uzelf of uw familie te worden betaald. Als u bent verzekerd kunnen de kosten worden vergoed door uw verzekeraar in Suriname. ZON is verplicht de gegevens over de geleverde zorguren aan te leveren aan uw zorgverzekeraar.
Hieronder vind u de tarieven. Voor niet-ingezetene gelden buitenlandse tarieven.

Tarieven voor Verpleging


5. Zorgaanvraagformulier:

U kunt hier uw zorgvraag indienen/invullen. Er wordt 1x24 uur hierop gereageerd.

Zorgaanvraag formulier

* Naam:
* Geboortedatum:
* Straat en nr:
* Woonplaats:
* Ressort:
* Telefoonnummer:
* Verzekering:
* Contactpersoon:
* Tel Contactpersoon:
* Begindatum:
* Einddatum:
* Ziektebeeld:
* Zorgvraag:
 

Opmerking!
Velden met * zijn vereist.


De zorgverlening wordt beeindigd indien:
  • U dat wenst
  • Uw garantstelling stopt
  • U niet aan uw finanaciele verplichtingen voldoet